fbpx
Uutiset

Yli 200 suurituloisen nimeä ei löydy verolistoilta – Perusteet voivat liittyä henkilökohtaiseen turvallisuuteen tai sosiaaliseen asemaan

Oikeuskansleri selvittää Verohallinnon päätöksen kestävyyttä. Valtionvarainministeri ei kommentoi Verohallinnon linjausta voimassa olevasta tietosuoja-asetuksesta.
Tietosuoja-asetusta sovelletaan nyt ensimmäisen kerran verotietoihin. Kuva: Satumaari Ventelä
Tietosuoja-asetusta sovelletaan nyt ensimmäisen kerran verotietoihin. Kuva: Satumaari Ventelä

Oikeuskansleri selvittää toimiiko Verohallitus oikein antaessaan suurituloisille mahdollisuuden kieltää omien tulotietojen toimittamisen medialle.

Oikeuskanslerin toimistosta tieto kantelusta vahvistettiin Lännen Medialle perjantaina iltapäivällä. Oikeuskansleri kertoi kantelusta Maaseudun tulevaisuus -lehden päätoimittajalle Twitterissä.

Myös Medialiitto on harkinnut kantelun tekemistä Verohallituksen linjauksesta. Medialiitossa kantelun jättämisestä päätetään ensi viikolla.

Verohallitus tulkitsee voimassa olevaa tietosuoja-asetusta siten, että verorekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus vastustaa omien tietojen luovuttamista median käyttöön.

Päätös voimassa olevan asetuksen tulkitsemisesta on tehty Verohallinnon oikeusyksikössä.

Verotoimistossa kaikkien tiedot ovat julkisia

– Tietosuoja-asetusta sovelletaan nyt ensimmäisen kerran verotietoihin. Me tulkitsemme sitä niin, että rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaisen eritystilanteen perusteella vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittely ja tämä kattaa myös näiden tietojen luovuttamisen, tietopalvelupäällikkö Ulla-Maija Heikkinen Verohallinnosta sanoo.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yli satatuhatta euroa ansio- ja pääomatuloja saavat henkilöt ovat määräaikaan mennessä voineet pyytää omien tulotietojen poistamista medialle toimitettavilta listoilta.

Kaikkien verovelvollisten verotiedot ovat kuitenkin edelleen julkisia ja niitä pääsee katsomaan verotoimistoissa olevilta päätelaitteilta tai tilaamalla tiedot suoraan verotoimistosta. Verohallinto toimittaa kuitenkin tiedotusvälineille erilaisia listoja, joita käytetään journalistisessa työssä veropäivän uutisoinnissa.

Nimen julkaisun voi kieltää vain perustellusti

Verohallinto on kertonut omien tietojen luovutuskiellon mahdollisuudesta omilla nettisivuillaan. Pyynnöt tietojen luovuttamisesta on pitänyt tehdä 28. lokakuuta mennessä. Käytännössä kaikki määräaikaan mennessä tulleet pyynnöt on hyväksytty.

Medialle lähtevistä tulolistoilta on poistettu kaikkiaan 231 suurituloisen henkilön nimet.

– Nimen poistamiseksi täytyy olla jokin henkilökohtainen erityinen syy tai erityiseen tilanteeseen liittyvä peruste. Tällaisia syitä ovat olleet esimerkiksi se, ettei oman tai perheen turvallisuuden vuoksi haluta naapureiden tai työkavereiden tietävän tuloista, Heikkinen sanoo.

Hän sanoo, että määräaikaan mennessä tulleet hakemukset on lähtökohtaisesti hyväksytty. Joidenkin kohdalla verohallinto on pyytänyt lisäselvityksiä.

– Jos perustelut olivat puutteellisia, soitimme asiakkaille, etteivät ne riitä ja haluavatko he täydentää perusteluitaan.

Valtionvarainministeri ei kommentoi

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) kieltäytyi kommentoimasta asiaa Lännen Medialle.

Lintilän avustajan mukaan ministeri ei halua ottaa kantaa yksittäisen viranomaisten tulkintaan voimassa olevasta lainsäädännöstä.

Hänen mukaansa on myös liian aikaista pohtia sitä, johtaako Verohallinnon tulkinta tietosuoja-asetuksesta mahdollisiin lainsäädännöllisiin muutoksiin.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) ei vastannut Lännen Median haastattelupyyntöön.

Menot