Uutiset

Yli 300 perhettä saa tulosidonnaista kuntalisää

Keskituloisille ja hyvävaraisille perheille ei ensi vuonna enää makseta kotihoidontuen kuntalisää. Reilut 300 perhettä nykyisistä kotihoidontuen kuntalisän saajista on oikeutettuja siihen, kun etuus sidotaan tuloihin.

Lasten ja nuorten lautakunta päätti tiistaina, että kuntalisä sidotaan Kelan maksamaan hoitolisään, joka on tulosidonnainen.

Alunperin kotihoidontuen kuntalisä piti poistaa kokonaan. Jo toistamiseen tänä vuonna esillä ollut suunnitelma herätti taas paljon vastustusta.

Kuntalisän poiston arvioitiin rajoittavan erityisesti pienituloisten valinnanvapautta pienten lasten hoidossa. Kuntalisää on maksettu alle 3-vuotiaiden lasten hoitamisesta kotona.


Nuorimmasta lapsesta

Lautakunta päätyikin lopulta sitomaan kuntalisän tuloihin. Uudet kriteerit tulevat voimaan vuoden alusta.

Tilaajajohtaja Markku Rimpelän mukaan ensi vuonna lasketaan kuntalisään kuluvan noin 600 000 euroa.

-Se on ensi vuoden tilausbudjetin mukainen resurssi.

Kuntalisää maksetaan aina nuorimmasta lapsesta, eikä sisaruslisiä ole.

Tällä hetkellä kuntalisää maksetaan reilusta 1 100 lapsesta.


Palvelusetelistä selvitys

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi palvelusetelin avoimeen päivätoimintaan.

Setelin arvo on sata euroa. Seteli voidaan myöntää kaikille yli kaksivuotiaille lapsille, jotka eivät ole päivähoidossa tai joiden hoitamiseksi ei makseta yksityisen hoidon tukea.

Rimpelä toi lautakunnan käsittelyyn nyt myös koko päivähoitoa koskevan palvelusetelin.

Lautakunta antoi tilaajatiimille tehtäväksi tehdä päivähoidon palvelusetelistä selvitys ensi toukokuun loppuun mennessä.

-Siitä on puhuttu niin pitkään. Ajattelin, että nyt on syytä selvittää siihen liittyvät asiat kuten byrokratia ja kustannukset.

-Myös se, onko mahdollista ohjata yksityisen puolen palveluja jotenkin, tulee tutkia.

Yksityiset palveluntuottajathan voivat vapaasti valita asiakkaat; esimerkiksi päättää, että hoitoon otetaan vain yli kolmivuotiaita lapsia.


Kaikille palveluseteli

Ajatuksena on, että kaikki perheet saisivat samanarvoisen palvelusetelin, jonka lunastaisivat maksuluokan mukaan.

-Setelillä voisi hankkia joko kunnan tuottamaa tai yksityistä päivähoitoa.

Esimerkiksi Oulu, Turku ja Tampere ovat tutkineet päivähoidon palveluseteliä.

-Oulussa selvitykset ovat pitkällä. Siellä on jo mietitty, millaisia sähköisiä järjestelmiä tarvittaisiin sen käytännön järjestämiseen. (HäSa)