fbpx
Uutiset

Yli sata ravintola-alan yritystä haastoi vakuutusyhtiön oikeuteen epidemiakorvauksista korona-ajalta – käräjäoikeus ottaa nyt kantaa siihen, ovatko korvaukset oikeutettuja

Helsingin käräjäoikeuden on määrä antaa tänään välituomio, jossa se ottaa kantaa siihen, onko epidemiakorvauksiin ylipäätään oikeutta.
Välituomiossa käräjäoikeus ottaa kantaa siihen, onko epidemiakorvauksiin ylipäätään oikeutta. Ydinkysymys on, muodostaako jokin tai useampi viranomaisten määräämistä ravintoloiden rajoitustoimenpiteistä niin sanotun vakuutustapahtuman, joka oikeuttaisi sovellettavana olevan vakuutusehdon mukaan vakuutuskorvaukseen.
Välituomiossa käräjäoikeus ottaa kantaa siihen, onko epidemiakorvauksiin ylipäätään oikeutta. Ydinkysymys on, muodostaako jokin tai useampi viranomaisten määräämistä ravintoloiden rajoitustoimenpiteistä niin sanotun vakuutustapahtuman, joka oikeuttaisi sovellettavana olevan vakuutusehdon mukaan vakuutuskorvaukseen. Lehtikuva/Teemu Salonen

Helsingin käräjäoikeuden on määrä antaa tänään harvinainen välituomio, kun se ottaa kantaa ravintola-alan yritysten oikeuteen saada epidemiakorvauksia vakuutusyhtiöltä koronapandemian aikana.

Yli sata ravintola-alan yritystä on haastanut Pohjola Vakuutuksen oikeuteen saamatta jääneistä epidemiakorvauksista. Yritykset katsovat olevansa oikeutettuja vakuutuskorvauksiin, kun ravintolatoimintaa on koronan vuoksi rajoitettu eri aikoina eri tavoin.

Pohjolan mukaan sen epidemiakeskeytysturvaa ei ole tarkoitettu pandemian kaltaista tilannetta varten, jossa eduskunta ja valtioneuvosto joutuvat säätämään koko toimialaa ja laajoja alueita koskevia rajoituksia.

Asianajaja Mika Laapotti asianajotoimisto Magnussonista kertoo, että he edustavat jutussa 91:tä yritystä ympäri Suomen. Laapotin mukaan Pohjolaa vastaan on nostettu myös toinen kanneryhmä, jossa on mukana 23 yritystä. Molempien kanneryhmien jutut käsitellään käräjäoikeudessa yhdistettynä.

Pilottimenettely

Laapotti kertoo, että asia käsitellään kanteiden suuren määrän ja vaatimusten samankaltaisuuden vuoksi oikeudessa pilottimenettelyssä. Nyt annettava välituomio koskee viittä juttua eli viittä ravintola-alan yritystä.

–  On sovittu, että kun nämä asiat on käsitelty lainvoimaisesti näiden pilottikantajien osalta, sitoutuvat sen jälkeen kaikki osapuolet siihen, että samoja periaatteita noudatetaan myös muiden vireillä olevien juttujen osalta, Laapotti kertoo.

Välituomiossa käräjäoikeus ottaa kantaa siihen, onko epidemiakorvauksiin ylipäätään oikeutta. Ydinkysymys on, muodostaako jokin tai useampi viranomaisten määräämistä ravintoloiden rajoitustoimenpiteistä niin sanotun vakuutustapahtuman, joka oikeuttaisi sovellettavana olevan vakuutusehdon mukaan vakuutuskorvaukseen.

Oikeudessa on käsitelty muun muassa sitä, oikeuttavatko viime ja tänä vuonna tehdyt ravintolasulut yritykset vakuutuskorvauksiin. Lisäksi käsittelyssä ovat olleet yleisötilaisuuksien peruuntumiset sekä viime vuoden kesäkuussa voimaan tulleet rajoitukset, joilla rajoitettiin muun muassa ravintoloiden aukioloaikaa ja asiakaspaikkoja.

Menot