Uutiset

Ylikalastus tyhjentää maailman meriä

Maailman merissä elävien kalojen ja muiden selkärankaisten kannat ovat pienentyneet puoleen vuosina 1970–2012, ympäristöjärjestö WWF kertoo.

Voimakkainta vähennys on ollut tonnikaloilla ja makrilleilla, joiden kannat ovat pienentyneet peräti 74 prosentilla.

Suurimmat romahdukset ovat subtrooppisella ja trooppisella vyöhykkeellä. Se tietää vaikeuksia kehitysmaille.

WWF on laskenut tilanteen erittäin laajan aineiston avulla. Se julkaisee Living Blue Planet -raporttinsa tänään keskiviikkona kaikkialla maailmassa. Järjestö pitää tilannetta hälyttävänä.

– Todella huolestuttava tulos, luonnehtii meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen WWF Suomesta.

Hän muistuttaa, että samaan aikaan väestö kasvaa ja kalankulutus on tuplaantunut 30 vuodessa.

MAAILMAN kalakannoista jo 90 prosenttia on ylikalastettu tai niitä kalastetaan suurimmalla mahdollisella paineella.

– Ylikalastukseen on erittäin yksinkertainen ratkaisu: kalastetaan vähemmän. Silloin myös saadaan suurempia saaliita, Vilhunen sanoo.

Merillä seilaa 2–3-kertaisesti troolareita kalavarojen kestävään kalastukseen nähden.

Vilhunen sanoo itsekin hätkähtäneensä raportin tulosta, että jo 40 prosenttia kalansaaliista saadaan yli 200 metrin syvyydestä ja kaupallista kalastusta on jopa yli kahden kilometrin syvyydessä.

– Rannikkovedet ovat tuottavimmat, ja ne on jo vedetty tyhjiksi. On pakko mennä yhä syvemmälle.

Kalastus kulkee tutkimustiedon edellä. Syvänmeren kaloista ei yleensä ole tieteellisiä kanta-arvioita.

Arviot tehdään yleensä koekalastuksilla, mutta liikakalastetut vedet ovat tutkimattomia.

YLIKALASTUKSEN takia kalakannat eivät pääse uusiutumaan. Esimerkiksi neljäsosaa hai- ja rauskulajeista uhkaa jo sukupuutto.

WWF vetoaa syyskuussa järjestettävän YK:n kestävän kehityksen kokouksen osallistujamaihin tilanteen korjaamiseksi.

Järjestö odottaa tuloksia myös joulukuiselta Pariisin ilmastokokoukselta, sillä ilmastonmuutos kiihdyttää kalakatoa. Esimerkiksi koralliriutat lajeineen voivat hävitä maapallolta vuoteen 2050 mennessä.

Yksi suurimmista kysymyksistä on laiton kalastus, joka vastaa lähes viidesosaa maailman kalansaaliista.

Vilhunen sanoo, että jos esimerkiksi suomalaisten suosimaa tonnikalaa halutaan syödä kotimaisten kalojen sijaan, tarjolla on myös kestävästi pyydettyjä kaloja.

Kestävyys merkitsee esimerkiksi yksittäin pyyntiä vavalla ja siimalla ilman hukkaan heitettäviä sivusaaliita.

Monimuotoisuutta koskevien sopimusten tavoite on suojella 10 prosenttia merten pinta-alasta vuoteen 2020 mennessä. Vilhusen mukaan siihen ei nykytahdilla päästä.

VAIKKA MERIÄ on viime vuosikymmenet tyhjennetty kiihtyvään tahtiin, EU:n pohjoisilla lähivesillä ylikalastus on aivan viime vuosina helpottunut.

EU:n ympäristökeskus arvioi keväällä, että tunnettujen ylikalastettujen lajien määrä puolittui Atlantilla ja Itämerellä vuosina 2007–2014. Välimerellä tilanne ei parantunut.

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES puolestaan arvioi pari vuotta sitten, että kalastuspaine on helpottunut Itämerellä, Pohjanmerellä ja Koillis-Atlantilla niin, että ainakin osa kalakannoista on alkanut elpyä 2 000-luvulla.

Asiasanat