Uutiset

Ympäristöasiat ovat hyvin hanskassa Hämeenlinnan seudulla

Kantahämäläisten mielestä ympäristöasiat ovat toteutuneet Hämeenlinnan seudulla hyvin.

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosaston selvityksen mukaan parhaiten toteutuneina ympäristöasioina pidettiin elintarvikkeiden ja juomaveden puhtautta sekä asuinympäristön turvallisuutta. Vähiten tärkeänä pidettiin elintarvikkeiden luonnonmukaista tuotantoa.

Seudun asukkaat pitävät ympäristökasvatusta ja -valistusta tärkeimpinä keinoina ehkäistä ympäristöhaittoja. Lähes yhtä tärkeänä keinona koetaan oma toiminta ympäristön hyväksi. Ympäristöverot ja kierrätysmaksut koettiin vähiten tärkeiksi keinoiksi.

Vastaajien mielestä viranomaisten pitäisi tiedottaa ympäristöasioista sekä lisätä yhteissuunnittelua asukkaiden kanssa ja yhteistyötä yritysten kanssa ennemmin kuin lisätä ympäristöasioihin liittyvää valvontaa.

Kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosaston kyselyyn vastasi 400 henkilöä Hattulasta, Hauholta, Hämeenlinnasta, Janakkalasta, Kalvolasta ja Rengosta. Kaikkiaan kysely lähetettiin tuhannelle yli 15-vuotiaalle seudun asukkaalle. (HäSa)

Päivän lehti

14.8.2020