fbpx
Uutiset

Ympäristöjärjestö: Elonkirjo ja ilmastovaikutukset jäävät ministeriön metsästrategiassa hakkuiden jalkoihin

Strategialuonnoksessa päämääriä ovat kilpailukyky, uudistuminen ja hyödyntäminen. WWF pitää linjausta nykytilanteessa anteeksiantamattomana.
Järjestö vaatii metsästrategiaan painavia linjauksia metsien suojelusta niin elonkirjon, ilmaston kuin vesistöjenkin vuoksi.

Maa- ja metsätalousministeriö on jättänyt luonnon sivurooliin ja esimerkiksi kasvavien hakkuumäärien jalkoihin, katsoo ympäristöjärjestö WWF.

Se suomii ministeriön valmistelemaa Suomen metsästrategiaa, joka linjaa metsien hoitoa ja käyttöä lähivuosina. Järjestö kritisoi erityisesti sitä, että esimerkiksi lajien suojelu ja ilmastovaikutukset puuttuvat strategian päämääristä.

– On anteeksiantamatonta, ettei metsiemme käyttöä linjaavassa virallisessa strategiassa tavoitella merkittävää parannusta nykytilanteeseen, toteaa järjestön metsäasiantuntija Panu Kunttu.

Lausuntokierros metsästrategian luonnoksesta päättyi marraskuun lopussa, ja ministeriö pyysi WWF:ltä lausuntoa.

“Todella erikoista ja suuri puute”

Strategia noudattaa valtioneuvoston vuonna 2014 antamia päämääriä. Ne ovat metsäalan kilpailukyvyn edistäminen, alan uudistaminen sekä metsien aktiivinen, kestävä ja monipuolinen hyödyntäminen.

Luonnoksesta löytyy myös tavoitteita, joiden mukaan esimerkiksi metsäluonnon biodiversiteetin eli elonkirjon köyhtyminen on pysäytettävä. Tavoitteet on kuitenkin kirjattu päämäärille alisteisiksi.

– Tämä on todella erikoista ja suuri puute aikana, jolloin metsäluonnon tila, ilmastonmuutoksen torjunta ja vesiensuojelu edellyttävät huomiota ja panostamista enemmän kuin koskaan aiemmin, WWF toteaa lausunnossaan.

Järjestön mukaan metsien hiilinielujen säilyttäminen ja kasvattaminen eivät ylipäätään ole luonnoksessa riittävän vahvasti mukana.

Hakkuutavoitteita alas ja lisää suojeluun

Ympäristöjärjestö katsoo lisäksi, että metsästrategian linjaukset ovat ristiriidassa YK:n biodiversiteettisopimuksen kanssa.

Se huomauttaa, että yli 800 Suomessa uhanalaista lajia elää metsissä ja lähes yhtä montaa lajia uhkaa päätyminen samaan tilanteeseen. Yli sata metsälajia on jo hävinnyt.

– Luonnon köyhtyminen on ongelma, jonka ratkaisemiseksi tarvitsemme päättäjiltä selkärankaa”, vaatii WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder.

Strategiaan olisikin järjestön mielestä lisättävä tavoite siitä, että metsäalasta suojellaan vähintään 17 prosenttia. Lisäksi luonnontilan palautuksiin tulisi ryhtyä 15 prosentilla metsäalasta.

Runkopuun vuotuista hakkuutavoittetta olisi vaatimusten mukaan supistettava roimasti strategiassa esitetystä 80 miljoonasta kuutiometristä. Lisäksi suunnitelmia kantojen käyttämisestä olisi hillittävä.

– Pienemmistä hakkumääristä hyötyisivät niin metsäluonto, ilmasto kuin vesistötkin, Rohweder toteaa.

“Metsänomistajan omia tavoitteita ei kysytä”

Muita vaatimuksia ovat muun muassa metsätukijärjestelmän uudistaminen ja tukien suuntaaminen esimerkiksi kunnostusojituksista suojeluun ja luonnonhoitoon.

Lisäksi metsänomistajia tulisi neuvoa nykyistä enemmän myös niin sanotusta jatkuvapeitteisestä metsänhoidosta ja erilaisista suojeluvaihtoehdoista.

– Nyt metsänomistajan omia tavoitteita tai päämääriä ei kysytä, vaan Metsäkeskus ohjaa pääsääntöisesti yhteen ratkaisuun, päätehakkuisiin, järjestö lausuu.

Menot