fbpx
Uutiset

Ympäristökeskus ja TE-keskus muistuttavat ruoppausten haitallisuudesta

Vähäsateisen kesän jälkeen myös purojen ja jokien vedenpinnat ovat ennätyksellisen alhaalla. Joillakin alueilla ranta-asukkaat ovat ryhtyneet ruoppaamaan ja kaivamaan rantaa syvemmän veden toivossa. Viranomaiset vetoavatkin ranta-asukkaisiin, jotta he ottaisivat luonnon ja säädökset huomioon toimissaan.
Jos virtavesi on luonnontilainen, siihen ei saa kajota lainkaan. Muidenkin vesistöjen kunnostuksesta on tehtävä ainakin ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Ruoppaukset saattavat tuhota muun muassa taimenen kutualueita ja kasvuikäisille taimenille sopivia suojapaikkoja. Lisäksi ne samentavat vesistöä ja vapauttavat haitallisia ravinteita. Ruoppaukset vähentävät mahdollisuuksia palauttaa taimen myös niihin puroihin, joista se on jo hävinnyt.
Taimenelle sopivia virtavesiä on Kanta- ja Päijät-Hämeessä vain noin kolmisenkymmentä. (HäSa)

Menot