Uutiset

Yrittäjien kova ehdotus ei näy piikkinä Loimaan työttömyyskassan jäsenhakemuksissa: "Oli Yrittäjien oma toimenpide"

Suomen Yrittäjien kuukausi sitten tekemä radikaali ehdotus ei ole aiheuttanut palkansaajien ryntäystä Loimaan kassana tunnetun Yleisen työttömyyskassan (YTK:n) jäseneksi.

Yrittäjäjärjestö kehotti jäsenyrityksiään harkitsemaan, voisivatko ne maksaa työsuhde-etuna henkilökuntansa työttömyyskassan jäsenmaksut siinä tapauksessa, jos henkilö kuuluu YTK:hon eikä palkansaajajärjestöihin kytköksissä olevaan työttömyyskassaan.

Palkansaajajärjestöissä tätä pidettiin sodan julistuksena. Työ- ja elinkeinoministeriössä sen arvioitiin vaikuttavan syrjinnältä.

YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki sanoo, ettei Yrittäjien tekemä ehdotus kuitenkaan näy piikkinä kassan jäsenhakemusten määrässä.

– Meillä on vahvaa jäsenhankintaa joka tapauksessa, ja tämä oli Yrittäjien oma toimenpide, hän korosti.

Alamäen mukaan YTK:lla ei ole tietoa siitä, maksavatko työnantajat palkollistensa kassamaksuja. Sillä ei ole käytössä järjestelmää, jossa palkansaaja valtuuttaisi työnantajan pidättämään jäsenmaksun palkastaan ja tilittämään sen YTK:lle.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen oli kertonut ehdotuksestaan etukäteen YTK:lle. Sen tarkoituksena oli korostaa, että työttömyyskassat ja ammattiliitot ovat eri asia, mikä on keskeistä myös YTK;n viestinnässä.

– Ilman muuta otamme vastaan kaikki jäseneksi halukkaat palkansaajat, Alamäki sanoi.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) on hiljattain nimittänyt selvitysmiehen pohtimaan, voitaisiinko Suomessa siirtyä yleiseen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

Toimitusjohtaja Alamäen mukaan YTK voisi tulevaisuudessa hoitaa vaikka kaikkien palkansaajien ansiosidonnaisen työttömyysturvan. – Jos olisi vain muutama iso kassa, se toisi toimintaan tehokkuutta ja pitäisi yllä tervettä kilpailua.

Ansioturvan rahoitusta on arvosteltu sillä, että myös kassaan kuulumattomat rahoittaisivat sitä työttömyysvakuutusmaksuillaan. Alamäen mukaan näin ei kuitenkaan ole, vaan työttömyysvakuutusrahasto tilittää kassoihin kuulumattomien osuuden Kansaneläkelaitokselle perusturvan rahoittamiseen.

Palkansaajista 13 prosenttia ei kuulu työttömyyskassaan.

Ansiosidonnaiset työttömyysturvamenot rahoitetaan vain pieneltä 5,5 prosentin osuudelta kassojen jäsenmaksuilla. Valtio rahoittaa yleensä peruspäivärahaa vastaavan määrän. Loput rahoittaa Työttömyysvakuutusrahasto työntekijöiden ja työnantajien maksamista työttömyysvakuutusmaksuista.

Työttömyysturvan aktiivimallin seurannan piirissä olevista YTK:n jäsenistä 53,5 prosenttia on täyttänyt aktiivisuusehdon ja 46,5 prosenttia ei ole. Päivärahaa on alennettu 4,65 prosentilla lähes 13 500:lla.

YTK:n tekemän kyselyn mukaan yhdeksän kymmenestä päivärahan saajasta tietää, mikä aktiivimalli on. Petrattavaa on vielä siinä, miten ihmiset tietävät, miten aktiivisuuden voi osoittaa.

– Vastausten perusteella aktiivimallista ei pidetä. Päivärahaa saavat kokevat, ettei aktiivimalli tue työllistymistä, kertoi YTK:n työttömyysturva-asiantuntija Petja Eklund.

Päivän lehti

24.10.2020

Fingerpori

comic