fbpx
Uutiset

Yritykset ovat yllättäen hyötyneet palkkatuesta – Yli kaksi kolmesta jatkoi palkkatuetun työsuhdetta tuen loputtua, kertoo tuore kysely

Vain joka kahdeksas yritys on käyttänyt palkkatukea kahden viime vuoden aikana. Tulokset ovat kuitenkin hyviä. Ilman palkkatukea kyseinen työntekijä olisi usein jäänyt palkkaamatta.
Suomen yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula pitää Kantar TNS:n yrittäjäkyselyn tuloksia yllättävinä. Kuva: Petteri Paalasmaa
Suomen yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula pitää Kantar TNS:n yrittäjäkyselyn tuloksia yllättävinä. Kuva: Petteri Paalasmaa

Palkkatukea on käyttänyt kahden viime vuoden aikana harva yritys, mutta ne jotka ovat käyttäneet, ovat palkkatuesta selkeästi hyötyneet.

Tulokset selviävät Kantar TNS:n Suomen yrittäjille teettämästä kyselystä. Kyselyssä haastateltiin 1 007 pienten ja keskisuurten yritysten yrittäjää.

Näistä kaksi kolmasosaa oli Suomen yrittäjien jäsenrekisteristä sähköpostilla, loput Bisnode-yritystietokannasta ja Gallup Forum -paneelista.

Kyselyn aineisto on joulukuulta 2019.

Yllättävän myönteiset tulokset yrityksissä

Vain 12 prosenttia yrityksistä on käyttänyt palkkatukea viimeisen kahden vuoden aikana, eli tuen käyttö ei ole ollut kovin suosittua tai aina mahdollista.

Kuitenkin palkkatuesta on ollut kyselyn perusteella hyötyä. Yli kaksi kolmesta, 71 prosenttia yrittäjistä, ei olisi palkannut kyseistä työntekijää ilman palkkatukea.

Lisäksi yli kahdessa kolmasosassa, 69 prosentissa yrityksistä, palkkatuen käyttö johti työntekijän työsuhteen jatkumiseen myös palkkatukijakson jälkeen.

Työttömiä on saatu palkkatuella työntekijöiksi yritysten kokemusten perusteella.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus pyrkii lisäämään palkkatuen käyttöä yrityksissä ja kolmannella sektorilla yhtenä työllistämiskeinona.

Suomen yrittäjät suhtautuu palkkatukeen varauksella

Suomen yrittäjät on suhtautunut palkkatukeen kriittisesti, sillä aiemmat tulokset eivät ole olleet pysyviä.

– Palkkatuki ei ole missään tapauksessa merkityksetöntä, mutta se kannattaa kohdentaa yrityksiin. Julkiselle tai kolmannelle sektorille annettu palkkatuki ei johda myöhempään työllistymiseen, sanoo Suomen yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula.

Tuoreimman kyselyn mukaan yrityksille annettu palkkatuki on viimeisen kahden vuoden aikana toiminut kohtuullisen hyvin.

Makkulan mukaan kyselyn otos edustaa pienten ja keskisuurten yritysten rakennetta Suomessa. Toisaalta tulosten yleistettävyys kärsii siitä, että palkkatukea on käyttänyt melko harva yrittäjä.

– Yllättävän moni on vastannut, että palkkatuki on johtanut työsuhteen jatkumiseen. Kovan datan perusteella tässä on ristiriita, huomauttaa Makkula.

Makkula toivoo hallituksen laajentavan rekrytointitukikokeilua, joka lukee hallitusohjelmassa. Siinä yksinyrittäjä saa pienen tuen ensimmäisen työntekijänsä palkkaamiseen. Hänen mukaansa sama tarve koskee myös pieniä muutaman työntekijän yrityksiä.

Kyselyn perusteella yhden työntekijän yritykset eivät ole juurikaan saaneet palkkatukea, vaikka he sitä eniten tarvitsisivat.

Tuen haussa ja maksatuksessa harvalla ongelmia

Palkkatukea käyttäneet yrittäjät ovat pääosin olleet tyytyväisiä tuen hakuun ja maksatukseen.

Huonona tai erittäin huonona maksatusta piti vain joka viides yrittäjä. Hyvin tai erittäin hyvin prosessi toimi lähes puolen mielestä. Neljän viidestä mielestä rahaliikenne kulki vähintäänkin kohtalaisesti.

Niistä yrityksistä, jotka saivat palkkatukea, vajaa viidesosa olisi palkannut saman työntekijän palkkatuesta huolimatta. Vajaalla neljänneksellä palkkatuettujen työntekijöiden työt eivät jatkuneet tukijakson jälkeen.

Tukea käyttäneiden otos oli pieni

Suomen yrittäjien Kantar TNS:n keräämä kysely tehtiin joulukuun kahden ensimmäisen viikon aikana 2019.

Kyselyyn vastasi 1 007 yrittäjää. Heistä 666 oli Suomen yrittäjien rekisterissä, 202 Bisnode-yritystietokannassa ja 139 Gallup Forum -paneelissa.

Luottamusväli on kokonaistuloksessa 3,1 prosenttiyksikköä.

Palkkatukea oli käyttänyt kahden vuoden aikana 12 prosenttia eli 120 yrittäjää. Palkkatukea koskeviin jatkokysymyksiin vastasivat vain nämä yrittäjät, joten otos on pienempi ja tuloksen yleistettävyys epävarmempi.

Suurin osa vastaajista oli yrittäjiä. Lisäksi vastaajien joukossa oli toimitusjohtajia, johtajia ja perheyrityksen omistajatyöntekijöitä.

Eniten palkkatukea olivat käyttäneet suuret yritykset ja teollisuusyritykset. Vähiten palkkatukea käyttivät palveluyritykset.

Menot