Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Jätevedet laskettiin Lestijärveen ja Lestijokeen yli kymmenen vuoden ajan – kaksi yhtiötä ja niiden vastuuhenkilöitä tuomittiin hovissa sakkoihin

Vaasan hovioikeus tuomitsi perjantaina useita vastuuhenkilöitä ja kaksi elintarvikealan yritystä sakkorangaistuksiin ympäristörikoksista. Rikokset tapahtuivat vuosien 2005–2019 välillä, kun Keski-Pohjanmaalla toimineiden yritysten jätevesiä päätyi Lestijärveen ja Lestijokeen.

Finn Spring Oy määrättiin maksamaan yhteisösakkoa 40 000 euroa ja Leader Snack Factory Oy 15 000 euroa. Lisäksi ne määrättiin menettämään valtiolle yhteensä 300 000 euroa saamaansa taloudellista hyötyä. Kolmen vastuuhenkilön saamat sakkorangaistukset vaihtelevat 2 280–8 100 euron välillä.

Hovioikeus katsoo, että Finn Spring ei ollut ryhtynyt tarvittaviin toimiin, jotta jätevedessä olevien päästöjen määrä saataisiin laskuun. Yhtiö ei oikeuden mukaan myöskään ollut suunnitellut jätevesien käsittelyä etukäteen tai varautunut mahdollisiin ongelmiin.

– Ottaen huomioon syytteen pitkä tekoaika, yhtiön on voitu edellyttää havaitsevan nopeammin, mistä väkevimmät sokerivedet syntyvät ja ryhtyä tekemään ongelmalle jotain, kirjoittaa oikeus tuomiossaan.

Hovioikeus katsoo molempien yhtiöiden toimineen syytteissä ilmoitetun tekoajan ilman ympäristölupaa. Oikeuden mukaan yhtiöiden olisi tullut myös huolehtia siitä, että niiden käyttämällä jätevedenpuhdistamolla on ympäristölupa ja että jätevedet käsitellään asianmukaisesti.

Pohjanmaan käräjäoikeus hylkäsi aiemmin kaikki syytteet katsottuaan, että yhtiöiden toiminta oli omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista, vaikkakin ympäristölle aiheutettu konkreettinen vahinko jäi vähäiseksi. Käräjäoikeuden mukaan syytetyt eivät kuitenkaan olleet syyllistyneet asiassa tahalliseen rikokseen tai toimineet törkeän huolimattomasti. Sen sijaan käräjäoikeus kiinnitti huomiota paikallisten viranomaisten toimintaan.

Hovi: Ympäristölakien velvoitteiden noudattaminen kuuluu toiminnanharjoittajalle

Yhdessä tapauksista Lestijärven kunta oli myöntänyt Finn Springin tuotantolaitokselle ympäristöluvan, jossa kyseisille aineksille ei ollut asetettu raja- tai enimmäisarvoa, vaan ainoastaan velvoite tarkkailla niiden määrää vedessä. Hovioikeus katsoo, että yhtiön poikkeama luvan ainesarvoista on ollut paikoin hyvin suurta ja tilanne on jatkunut olennaisesti muuttumattomana yli 10 vuoden ajan.

Toisessa tapauksessa Finn Spring oli hakenut ympäristölupaa laitokselleen jo vuonna 2004, mutta lisäselvityksistä huolimatta hakemus ei ollut johtanut mihinkään. Länsi-Suomen ympäristökeskus oli siirtänyt lupa-asian Toholammin kunnalle, missä taas oltiin käsityksessä, että jätevesiä koskevat lupa-asiat kuuluivat valtion viranomaisille.

Käräjäoikeus katsoi, että Toholammin lupaviranomainen vaikutti lainvastaisen tilan syntyyn laiminlyömällä olennaisesti hyvän hallinnon periaatteita. Käräjäoikeudesta poiketen hovioikeus katsoi, että yhtiön olisi tullut ymmärtää toimintansa olevan luvanvaraista.

– Se, että hakemukseen ei anneta päätöstä, ei voi kuitenkaan vapauttaa toiminnanharjoittajaa ympäristönsuojelulaissa säädetyistä velvollisuuksistaan ympäristöä kuormittavan toiminnan jatkuessa, kirjoittaa hovioikeus tuomiossaan.

Kolmannessa tapauksessa Toholammin kunta oli käräjäoikeuden mukaan nimenomaisesti pyytänyt Leader Snack Factorya Toholammille ja luvannut rakentaa tälle tehtaan "avaimet käteen" -periaatteella. Hovioikeus katsoo tämän olleen mahdollista, mutta sen mukaan ympäristönsuojelulaissa säädetyt velvoitteet kuuluvat kuitenkin toiminnanharjoittajalle.